25 januari 2022

Oprichten politieke partij

Partijnaam

Als een politieke partij onder een bepaalde naam deel wil nemen aan de gemeenteraadsverkiezing, moet de partij die naam laten registreren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezing. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om de naam niet te registreren. De naam staat dan niet bovenaan het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

Een nieuwe lokale partij moet uiterlijk 20 december de naam registreren om mee te kunnen doen met de aanstaande verkiezingen voor de gemeenteraad. Voor landelijk geregistreerde partijen werkt de registratie door naar provincie en gemeente.

Waarborgsom

Partijen die voor het eerst meedoen aan een gemeenteraadsverkiezing, moeten uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom betalen. Ook partijen die bij de vorige verkiezing géén zetel hebben behaald moeten een waarborgsom betalen. De waarborgsom voor kandidaatstelling voor gemeenteraden bedraagt € 225,-.

Het bedrag kan worden gestort op: IBAN: NL64BNGH0285091999 t.n.v. Gemeente Lingewaard – Bemmel.

Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren.

Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling 31 januari 2022, leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau. Vanaf 17 januari is er mogelijkheid om een vóór inlevering te doen.

Het centraal stembureau van de gemeente controleert dan vooraf of alle benodigde gegevens en bescheiden voor kandidaatstelling aanwezig zijn. Ook als bij deze voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten partijen de stukken alsnog op de dag van kandidaatstelling inleveren.

Wat u precies moet inleveren staat op deze website: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling/stukken-kandidaatstelling

Gebruik van OSV

De Kiesraad levert vanaf medio december een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen, gemeenten en de gemeentelijke centraal stembureaus. Met OSV kunt u uw kandidatenlijst digitaal aanmaken en (op USB stick) aanleveren bij de kandidaatstelling. Ook kunt u gemakkelijk de benodigde documenten aanmaken met het programma. Kijk op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-software-verkiezingen voor het downloaden van OSV door politieke partijen. U kunt, vooruitlopend op OSV2020-PP, alvast een spreadsheet downloaden waarmee u uw kandidaten in een adresboek registreert. Dit adresboek leest u later in, nadat u OSV2020-PP heeft geïnstalleerd.

Het gebruik van OSV2020-PP is niet verplicht. De kandidatenlijst met bijlagen moet in ieder geval op papier ingeleverd worden. Het gebruik van OSV ondersteunen wij met online training en een helpdesk functie. Heeft u belangstelling voor toegang tot de online training, meld u aan door een e-mail te sturen naar verkiezingen@lingewaard.nl

Ondersteuningsverklaringen

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd, en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald.

Kijk op www.kiesraad.nl voor alle juiste informatie over verkiezingen.

Heeft u vragen?

Tot 1 januari is er beperkte bezetting op het project Verkiezingen. Stel uw vragen daarom per e-mail aan: verkiezingen@lingewaard.nl Wij doen ons best om uw vraag binnen één week te beantwoorden.

Oprichten politieke partij

Deel dit nieuwsartikel